No kto by pomyślał UR!!! UR!!!

logo_uniwersytet_rolniczy_krakow_urPopularna jak politechnika

W zeszłą środę szefowa MSW zaprezentowała listę najpopularniejszych uczelni. Otwiera ją Politechnika Warszawska, której absolwenci mają najwyższe zarobki spośród studentów uczelni technicznych (XI Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń), a wykładowcy wygrywają liczne konkursy. Następne miejsca również zajmują politechniki, kolejno: Gdańska, Poznańska, Łódzka. Na piątym miejscu znalazł się Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (to jedna z najbardziej prodoktoranckich uczelni w Polsce), wyprzedzając Uniwersytet Warszawski, Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

http://wyborcza.pl/1,75478,16993910.html

G20: Obama potwierdza zwrot w kierunku Azji i Pacyfiku

usa-obama-economyJak łatwo było przewidzieć wraz z rewolucją łupkową i uniezależnieniem się gospodarki USA od surowców z Bliskiego Wschodu oraz narastającą konkurencją Chin, USA przestają się koncentrować na problemach Bliskiego Wschodu kierując swoja uwagę na Azję i Chiny. Wczoraj Barack Obama nakreślił w Australii stra­te­gicz­ny zwrot Ame­ry­ki w kie­runku Azji i Pa­cy­fi­ku tym samym grożąc Chinom i sugerując Europie, że niedługo zostanie sama. Czytaj dalej

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

erasProjekt E4IC “Entrepreneurship for Innovative Change” – to partnerski projekt Stowarzyszenia Edukacja dla Przedsiębiorczości, Fundación Empresa Universidad de Alicante (Lider Projektu; Hiszpania; FUNDEUN); EISC Ltd (Wlk.Brytania); INNOGATE to Europe (Hiszpania); National Chamber Network of Women Entrepreneurs (Grecja;EEDEGE); Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România – National Council of Private SMEs (Rumunia; CNIPMMR).

Dwuletni projekt realizowany w ramach 6-go Cyklu Programu Erasmus dla młodych Przedsiębiorców.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i wzrostu konkurencyjności europejskich MSP poprzez wymianę doświadczeń, dzięki dofinansowaniu i pomocy w organizacji pobytów młodych przedsiębiorców u doświadczonych przedsiębiorców.

Zarówno dla młodych, jak i doświadczonych przedsiębiorców udział w Projekcie E4IC niesie ze sobą istotną wartość dodaną: potencjalne korzyści obejmują wymianę wiedzy i doświadczenia, możliwości budowania sieci kontaktów na terenie Europy, nawiązywanie nowych stosunków handlowych i poznawanie rynków zagranicznych.

Partnerzy projektu:

Więcej szczegółów na stronie Stowarzyszenia EDP i stronie ERASMUS

O korzyściach płynących z uczestnictwa w projektach realizowanych w ramach programu ERASMUS można przeczytać tu:

Uczestnictwo w Erasmusie podnosi atrakcyjność na rynku pracy